Certificering

Erkend door het Ministerie van Justitie

Om beveiligingswerkzaamheden te mogen uitvoeren dient een bedrijf in het bezit te zijn van een vergunning, verkregen door het ministerie van justitie.

Daarnaast is het verplicht dat alle werknemers worden gescreend door de politie afdeling bijzondere wetten. Als een werknemer aan alle eisen voldoet verkrijgt hij of zij een beveiligingslegitimatie.

Een beveiliger is altijd verplicht om zijn beveiligingspas bij zich te dragen.

SA-INT Security beschikt over alle vergunningen en licenties van het Ministerie van Justitie onder het nummer: ND 3557

Erkend leerbedrijf

SA-INT Security is een erkend leerbedrijf van ECABO.

Als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.