Certificering

Erkend door het Ministerie van Justitie

Om beveiligingswerkzaamheden te mogen uitvoeren dient een bedrijf in het bezit te zijn van een vergunning, verkregen door het ministerie van justitie.

Daarnaast is het verplicht dat alle werknemers worden gescreend door de politie afdeling bijzondere wetten. Als een werknemer aan alle eisen voldoet verkrijgt hij of zij een beveiligingslegitimatie.

Een beveiliger is altijd verplicht om zijn beveiligingspas bij zich te dragen.

SA-INT Security beschikt over alle vergunningen en licenties van het Ministerie van Justitie onder het nummer: ND 3557

Keurmerk Beveiliging

SA-INT Security hanteert de richtlijnen van het keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze richtlijnen zien toe op de volgende keurmerkeisen:

 • Naleving van de CAO;
 • Integriteit van de organisatie;
 • Vakbekwaamheid van het personeel;
 • Ervaringen en referenties;
 • Financiële gezondheid van de organisatie;
 • De staat van het materieel;
 • Betrouwbaarheid van het personeel;
 • Screening van het personeel bij justitie;
 • Instructie aan het personeel;

 • Betrouwbaarheid van de organisatie;
 • Naleving van de wettelijke eisen;
 • Protocol bij alarmsituaties;
 • Opleiding en training van het personeel;
 • Verzekeringen;
 • Afdracht belastingen en sociale premies;
 • Goede nazorg aan personeel;
 • Communicatie met de klant;
 • Omgang personeel met agressie en geweld.

Erkend leerbedrijf

SA-INT Security is een erkend leerbedrijf van ECABO.

Als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.