Toezicht Openbare ruimte

SA-INT Security beschikt over ervaren toezichthouders en straatcoaches en heeft daarnmee een nauwe samenwerking met gemeentes, politie en handhaving. Zo ondersteunen wij met het toezicht houden in openbare ruimtes. Dit doen wij o.a. op plekken en gebieden waar er sprake is van overlast.

Daarnaast beschikken wij ook over goed getrainde camera observanten die d.m.v. cameratoezicht toezichthouden in openbare ruimtes.

Onze toezichthouders zijn belast met:

  • Contact leggen met publiek;
  • Tegengaan van overlast;
  • Signaleren en alarmeren;
  • Corrigerend optreden bij regelovertreding;
  • Veiligheidsgevoel vergroten;
  • Hulpverlening;
  • Rapporteren.