Kinder EHBO

Doel
Met de basisopleiding Kinder EHBO leert u hoe u eerste hulp kunt verlenen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Deze opleiding voldoet aan het ministerieel besluit (2017-0000132546) behorende bij de Regeling Wet kinderopvang.

Toelatingseis
Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld.

Inhoud cursus
De opleiding omvat circa 8 lesuren welke praktijk gericht zijn. Iedere deelnemer bestudeerd middels E-Learing vooraf de theorie.

De Kinder EHBO cursus bestaat uit de onderdelen:

 • Eerste beoordeling
 • Reanimatie m.b.v. AED
 • Uitwendige wonden en brandwonden
 • Botbreuken, kneuzingen en verstikking
 • Observeren van kind veiligheid
 • Kindermishandeling
 • Specifieke letsels bij kinderen
 • zorg voor het ziek kind

Examen
Het examen van de basisopleiding Kinder EHBO bestaat uit een theorie examen en een praktijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een erkend diploma van NIKTA en een bedrijfshulpverlener pas, met het officiële ISO keurmerk NEN-EN-ISO-IEC 17024.

Met dit erkende NIKTA diploma voldoet u aan het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk can 1 januari 2018.

NIKTA
NIKTA de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg (eerste hulp) uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024 (al sinds 2003). NIKTA isdan ook als enige certificeringsinstelling erkend met 3 certificaten voor de gastouder en kinderopvang (IKK)

Geldigheid
Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet er een herhalingsbijeenkomst worden gevolgd.

Herhaling
Tijdens de herhalingsbijeenkomst worden de vaardigheden opnieuw behandelt en middels een praktijkexamen worden de vaardigheden getoetst. Een herhalingsbijeenkomst omvat circa 4 lesuren

Docenten
De cursus wordt gegeven door de heer I. (Ivo) Hilgeholt. Hij is gediplomeerd Emergency First Responce instructor-trainer en door het NIBHV erkend als BHV Instructeur/ Examinator Eerste Hulp en AED, onder nummer 11109762. Verder is hij vrijwillig bij Brandweer Twente en op het gebied van medische hulpverlening heeft veel ervaring opgedaan bij de geneeskundige eenheid SIGMA Twente.

Opleidingskosten
De kosten voor de basisopleiding Kinder EHBO bedraagt € 150,- excl. btw. De kosten voor de herhalingscursus zijn € 115,- excl. btw. De bovenstaande prijzen zijn inclusief:

 • Diploma
 • Certificaat pasje
 • Nieuw verbandmateriaal
 • Lunch
 • Koffie/thee