Pleinbeheerder

Vanaf 2014 zijn wij in opdracht van de gemeentes begonnen met het leveren van toezicht in buurten en wijken waar er structureel overlast is.

Zo leveren wij momenteel toezicht op het Willem Wilminkplein in Enschede.

De toezichthouder bekleed hier de rol van een pleinbeheerder en heeft als taak het tegengaan en terugdringen van de overlast op het Willem Wilminkplein.

Doelstelling is om zo de leefbaarheid en de veiligheid op en in de omgeving van het plein te vergroten. Door de aanwezigheid van de pleinbeheerder zullen de omwonenden, ondernemers en bezoekers van het Willem Wilminkplein een betere sociale veiligheid ervaren. De pleinbeheerder functioneert als ogen en oren voor de politie en de gemeente. Zij rapporteert overlast en alarmeert zo nodig de politie.

Daarnaast spreekt de pleinbeheerder personen aan die voor overlast zorgen en stuurt zo nodig de mensen ook weg. Verder surveilleert de pleinbeheerder rond in de omliggende straten om zo verplaatsing van het probleem te voorkomen.

Taken

 • Primair; surveilleren op het Willem Wilminkplein en bij (de ingang van) het MuziekCentrum;
 • Secundair; surveilleren op de Noorderhagen en Stationsplein, preventieve en signalerende functie;
 • Publiek aanspreken, contact leggen;
 • Het roken van softdrugs tegengaan;
 • Geluidsoverlast tegengaan;
 • Samenscholing tegengaan, dan wel melding van maken;
 • M.b.t. gebiedsverboden, overlast melden aan politie en zo dossier helpen opbouwen;
 • Gevaarlijke fietsers en scooters aanspreken;
 • Baldadigheid en vernieling tegengaan, dan wel melden;
 • Drugshandel signaleren, tegengaan en melden;
 • Rapportages maken.
Pleinbeheerder toezichthouder