Cameratoezicht voor Veiligheidsregio Twente

Om de veiligheid te vergroten en na een incident de pakkans van de dader te vergroten, hangen er op bepaalde locaties in Twente camera’s in de openbare ruimte. In opdracht van Veiligheidsregio Twente kijken de cameraobservanten van SA-INT Security vanuit de Regionale Toezichtsruimte de camerabeelden live uit.

Deze toezichtsruimte staat rechtstreeks in contact met Meldkamer Twente om hulpdiensten zo snel mogelijk te alarmeren, bijvoorbeeld in situaties waarin hulpdiensten belemmerd worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Agenten kunnen snel opgeroepen worden om ambulancemedewerkers slachtoffers ongestoord te kunnen laten helpen.

De doelstelling bij cameratoezicht is dan ook het verhogen van de veiligheid en veiligheidsgevoel. Dit realiseren wij middels proactieve observatie van onze goed getrainde en opgeleide cameraobservanten. Hierdoor zijn wij in staat om situaties vroegtijdig te herrennen.

De Regionale Toezichtsruimte van Veiligheidsregio Twente helpt bij signalering, opsporing, preventie en het verhogen van de veiligheid in Twente. Dit kun je terugzien in het filmpje wat hierover gemaakt is.

Taken

  • Het vroegtijdig herkennen van situatie;
  • Beveiligers informeren van een dreigende situatie en waarnodig de politie inschakelen;
  • Incidenten goed in beeld brengen t.b.v. bewijsmateriaal;
  • Live foto’s van verdachte situatie en/ of personen direct doorsturen naar de agenten op straat, voor een snelle opsporing;
  • Leefbaarheid van de binnenstad in de gaten houden.