Susploeg

De Susploeg treedt zowel preventief als repressief op bij uitgaansgeweld.
Naast de ondersteunende functie van de politie op straat, zijn ze ook back up voor de aangesloten horecazaken.

Sinds 2010 leveren wij de Susploeg in Hengelo. De Susploeg is een collectieve beveiligingsdienst bestaande uit minimaal twee ervaren horecabeveiligers, bedoeld voor de horecazaken.

De Susploeg surveilleert preventief tijdens de horecanachten om zo het uitgaansgeweld te voorkomen. Daarnaast dient de Susploeg ook als Respons Team, die op meldingen af gaan wanneer er ruzies zijn ontstaan. Indien mogelijk lost de Susploeg de ruzie zelfstandig op, wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt er altijd de politie gealarmeerd.

De belangrijkste taken van de susploeg zijn:

  1. Ontmoedigen van wangedrag van het uitgaanspubliek;
  2. Bij calamiteiten of bedreigende situaties communiceren met de politie (w.o. aangifte en melding doen);
  3. Bij het signaleren van wapenbezit of andere gevaarlijke voorwerpen, geweldsdelicten, vernielingen, handel in soft – en harddrugs en andere strafbare zaken altijd direct de politie informeren via de zogenoemde horecatelefoon; het is niet de bedoeling dat de susploegleden wapens of drugs e.d. in beslag nemen, dit is en blijft een taak van de politie;
  4. Bij calamiteiten of bedreigende situaties communiceren met portiers en uiteraard met de politie;
  5. Corrigerend optreden bij regelovertreding;
  6. Controleren en alarmeren van (brand) gevaarlijke situaties;
  7. Waar nodig ondersteunen van politie en portiers bij bedreigende situaties.