Cameratoezicht

Cameratoezicht wordt steeds vaker ingezet bij grote en kleine evenementen. Dit omdat cameratoezicht de mogelijkheid biedt om sneller en beter vroegtijdig te kunnen optreden tijdens een incident. Wij vanuit SA-INT Security zien cameratoezicht dan ook als een belangrijk beveiligingsmiddel, daarom bezitten wij meerdere mobile camera’s.

Mobile camera’s kunnen gebruikt worden voor het bewaken van personen, goederen en terreinen. Daarnaast zijn de camera’s flexibel inzetbaar vanwege de draadloze aansturingstechniek. Door middel van computer, laptop of smart-phone met internetverbinding kunnen de beelden op afstand live uitgekeken worden. Doordat de beelden worden opgenomen kunnen ze op elk gewenst moment teruggekeken worden.

Goed cameratoezicht wordt niet alleen bereikt met goede camera’s. Het uitkijken van camerabeelden is al even belangrijk, zo niet belangrijker, dan de kwaliteit van de camera’s.

Het uitkijken van camerabeelden is een taak die niet mag worden onderschat. Cameraobservanten dienen situaties vroegtijdig te herkennen en vervolgens de situatie goed in beeld te brengen voor het vastleggen van mogelijke bewijsstukken. Om deze uitkijktaak goed te kunnen uitvoeren volgen onze cameraobservanten daarom een speciale opleiding. Door deze opleiding zijn onze cameraobservanten meester in alle facetten van cameraobservatie, zodat zij in staat zijn om in zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en/of afwijkingen te kunnen herkennen en hier actie op te ondernemen.

Taken

  • Preventief surveilleren met de camera’s;
  • Vroegtijdig herkennen van situatie;
  • Beveiligers en andere hulpdiensten belangrijke informatie verstrekken tijdens een incident;
  • Veiligheid waarborgen tijdens een inzet van beveiligers en andere hulpdiensten;
  • Mensenmassa’s en mensenstromen in de gaten houden (crowd management);
  • Goed in beeld brengen van de situatie t.b.v. bewijsmateriaal (helicopterview).