Basisopleiding BHV

Doel
Na het volgen van de opleiding BHV kan de bedrijfshulpverlener een beginnende brand te beperken en te bestrijden, een ontruiming te begeleiden en op professionele wijze het eerst hulp proces ingang zetten en eerste hulp verlenen. Deze opleiding voldoet aan de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Toelatingseis
Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld.

Inhoud basisopleiding
De opleiding omvat circa 12 lesuren welke praktijk gericht zijn. Iedere deelnemer bestudeerd middels E-Learing vooraf de theorie.
Wij bieden ook de versnelde opleiding aan, deze omvat circa 8 lesuren.

De basisopleiding BHV bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Eerste hulp
 • Eerste beoordeling
 • Reanimatie m.b.v. AED
 • Uitwendige wonden en brandwonden
 • Botbreuken, kneuzingen en verstikking
 • Brand
 • Brandontwikkeling
 • Brandbestrijding
 • Alarmering en ontruiming
 • Samenwerken met externe hulpverleners

Examen
Het examen van de basisopleiding BHV bestaat uit een theorie examen en een praktijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een erkend BHV diploma van NIKTA en een bedrijfshulpverlener pas, met het officiële ISO keurmerk NEN-EN-ISO-IEC 17024.

NIKTA
NIKTA de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg (eerste hulp) uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024 (al sinds 2003). NIKTA isdan ook als enige certificeringsinstelling erkend met 3 certificaten voor de gastouder en kinderopvang (IKK)

Geldigheid
Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet er een herhalingsbijeenkomst worden gevolgd.

Herhaling
Tijdens de herhalingsbijeenkomst worden de vaardigheden opnieuw behandelt en middels een praktijkexamen worden de vaardigheden getoetst. Een herhalingsbijeenkomst omvat circa 8 lesuren.

Docenten
De cursus wordt gegeven door de heer I. (Ivo) Hilgeholt. Hij is gediplomeerd Emergency First Responce instructor-trainer en door het NIBHV erkend als BHV Instructeur/ Examinator Eerste Hulp en AED, onder nummer 11109762. Verder is hij vrijwillig bij Brandweer Twente en op het gebied van medische hulpverlening heeft veel ervaring opgedaan bij de geneeskundige eenheid SIGMA Twente.

Opleidingskosten
De kosten voor de basisopleiding BHV bedraagt € 269,- excl. btw. De kosten voor de herhalingscursus zijn € 179,- excl. btw. De bovenstaande prijzen zijn inclusief:

 • Diploma
 • Certificaat pasje
 • Blusmateriaal
 • Nieuw verbandmateriaal
 • Lunch
 • Koffie/thee